NAJAVE


Dubrovnik, 2012.

Varaždin, 2012.
NASLOVNICA O NAMA PROJEKTI PUBLIKACIJE POVEZNICE KONTAKT

Arhiva 2012. godine

Ponedjeljak, 11. lipanj 2012.

Od 7. do 10. lipnja 2012. godine u Varaždinu, održan je Međunarodni kongres fizioterapeuta. Na Kongresu su prezentirana i dva rada nastala u okviru projekta - Povijest fizioterapije u Hrvatskoj Centra za istraživanja u fizioterapiji. U radu Kongresa sudjelovali su fizioterapeuti i drugi zdravstveni stručnjaci iz jedanaest zemalja (Slovenije, Češke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Mađarske, Njemačke, Finske, SAD-a, Kanade i Hrvatske). Tijekom Kongresa održana su dva okrugla stola (Manualna terapija/fizioterapija, Edukacija fizioterapeuta) i deset radionica iz područja manualne fizioterapije, neurofizioterapije i respiratorne fizioterapije. U popisu autora Zbornika radova i sažetaka zabilježeno je 118 autora radova, koji su prezentirani kroz usmene i poster prezentacije.

2016.g. 2015.g. 2014.g. 2013.g. 2012.g. 2011.g. 2010.g.NAJAVE


Berlin, 2012.

Beč, 2012.